کمربند کار رکابی دار جهت جمع کردن شکم و کمک به مهر های کمر هنگام کار و حمایت از لگن و ستون فقرات استفاده می شود.

کمربند کار رکابی دار برای استفاده در مشاغلی است که احتمال بیشترین آسیب در افراد در محل کار را دارد. دارای چند آتل در طرفین است و 2 بند بلند قابل تنظیم دارد . افرادی که دائما در محل کار خود مجبور هستند اجسام سنگین را جابجا کنند بهتر است از این محصول استفاده کنند . فشار وارده به مهر های کمر را کم می کند و از ستون فقرات محافظت می کند . باعث ایجاد تعرق نمی شود و قابل شستشو می باشد. مناسب جهت ورزش درمانی.